भविष्यातील आरोग्या संबंधी आव्हाने व आयुर्वेदाची भूमिका

आम्ही स्वस्थ् आहोत का ? आमचे व्याधिक्षमत्व उत्तमोत्तम आहे का ? मला एखादा संक्रमक व्याधि झाला तर? किंवा कर्करोगासारखा दुर्धर आजार झाला तर ..         पण खरंच आपण कधी विचार केलाय , की आजारांचे मूळ कारण काय आहे...

Read More

आरोग्याचा श्री गणेशा , चला पाळूया “आचार रसायन “

पाहता पाहता श्री गणेशाच्या आगमनाचा दिवस सुद्धा उगवला परंतु या Pandamic covid-19 चे सावट काही कमी झाले नाही. अख्या जगात थैमान घालणाऱ्या या आजाराची लागण होवू द्यायची नाही म्हणून काय करावे तर म्हणे , योग्य आहार ,व्यायाम, रोगप्रिकारकशक्ती वाढवून...

Read More

Garbhasanskar A Butterfly Effect

Garbhasanskar A Butterfly Effect तुमचे बाळ कसे असावे, असे तुम्हाला वाटते ? असे जर कोणा दाम्पत्याला विचारले तर त्याचे बहुदा एकच उत्तर आपल्याला मिळेल ते म्हणजे  ‘सर्वगुणसंपन्न”. असे म्हणतात, जगाच्या एका टोकाला जर फुलपाखराने आपले पंख हलवले तर...

Read More

ऋतूविपर्यास आणि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्

ऋतूविपर्यास आणि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम् ..| “ शाळा सुरू होणार होत्या म्हणून पावसाला वाटलं जून महिना असेल ”😄😄 सकाळ पासून हा मसेज whtts up ग्रूपवर फिरत आहे. खरंच निसर्गाने सर्वांना विचारात पाडले. दोन दिवस प्रचंड आभाळ भरून आले व...

Read More