भविष्यातील आरोग्या संबंधी आव्हाने व आयुर्वेदाची भूमिका

आम्ही स्वस्थ् आहोत का ? आमचे व्याधिक्षमत्व उत्तमोत्तम आहे का ? मला एखादा संक्रमक व्याधि झाला तर? किंवा कर्करोगासारखा दुर्धर आजार झाला तर ..         पण खरंच आपण कधी विचार केलाय , की आजारांचे मूळ कारण काय आहे ते ? आपल्याला होणारे ७०-८०...

Read More